Hvorfor samler vi på ting?

Hvorfor samler vi på ting

Det er nok flere forskjellige grunner til at vi mennesker velger å samle på ting!

Spørsmålet har nok slått alle og enhver, og finnes det egentlig noe godt svar på dette? Det er ikke godt å si, men vi skal forsøke å belyse dette spesielle temaet på en god måte.

Hvorfor samler vi på ting? Er du selv en samler eller er det bare av generell nysgjerrighet du ønsker å belyse dette spørsmålet? Uansett hva det er; vi ser på saken!

Kjekt å ha…

De aller fleste av oss har hørt eventyret om Askeladden, og kanskje har noen sett den nye og populære spillefilmen hvor Askeladden og hans to brødre setter ut for å redde prinsessen.

Underveis på deres ferd finner Askeladden flere ting som han plukker med seg, og det er da han sier de velkjente ordene: ‘Kjekt å ha’.

Dette tror vi er noe av kjernen i dette spørsmålet, altså hvorfor vi samler på ting.

Det er nok mange som ser nytten i de aller fleste ting som de kommer over, og som de tenker at de skal kunne benytte seg av i en eller annen gitt anledning. Problemet med denne tankegangen er at det man ‘ser nytten’ ofte bare blir liggende å støve ned, og følgelig samles det opp med rusk og rask i hus og heim.

Det å se nytten i ting er selvfølgelig en god egenskap å ha, men man må jo samtidig ha egenskapen å være en realist. Med dette mener vi at man bør stille seg spørsmålet: hva skal jeg egentlig med dette, og er det noen mulighet for at jeg vil få bruk for det noen gang?

Et annet perspektiv

Når vi snakker om å samle på ting så dreier det seg naturligvis ikke bare om skrot og rask – vi har også de som samler på spesielle gjenstander som for eksempel frimerker, mynter, spesielle blader og bøker og slike ting. Å samle på noe er for mange en spesiell og kjær hobby som de interesserer seg stort for, og faktisk kan man ende opp med å sitte opp med en stor verdi etter hvert.

Samlere er ofte nidkjære og nøyaktige i sin hobby og bruker en god del tid på sin store interesse.

Da er det kanskje ikke så rart at man samler?